Svart magi, Gud och djävulen, funkar det? Finns dom?

För att förstå mina tankegångar kring detta ämne måste du för en stund tänka bort allt du hittills trott på. För en stund måste du leva dig in i min föreställning av världen.
Vi tänker oss att du är en spelpjäs. Det är din enda uppgift. Vad du gör, din karriär, vad du tjänar pengar på, vilken status du har - saknar betydelse. Det enda som är viktigt nu är att du är en SPELPJÄS. Du flyttas hit och dit i tillvaron av de två som spelar spelet; Gud och djävulen. Allt du hittills gjort, platsen du befinner dig på, din status i tillvaron; allt detta beror på hur spelarna flyttat dig på spelplanen; planeten Tellus, jorden, världen. Ingenting beror på dig. Alla de beslut du har tagit i ditt liv, som du TROR att du tagit - har i själva verket tagits av de som spelar spelet; Gud och djävulen. Det är de som har styrt dina steg. Ingenting du någonsin gjort har berott på dig.
Hittills har du varit omedveten om detta. Du är stolt över dig själv. Kanske är du inte det. Kanske anser du att ditt liv är misslyckat och att du är en värdelös människa. Det beror inte på dig. Det beror på att djävulen har spelat spelet bra när det gäller just den här spelpjäsen; DIG.
Det är eftersom du varit omedveten om just detta att du ÄR en spelpjäs - som det gått dåligt för dig.
NU tänker vi oss att du är medveten. Du VET att du är en spelpjäs. Du gör allt för att inte låta dig styras av djävulen. Du är en GOD människa. Du aktar dig för att vara dum. Du går försiktigt genom tillvaron.
OK - är du med??? Bra. Då kan vi gå in på detta med svart magi.

Du är god. Du går med försiktiga steg genom tillvaron. Aktar dig för att ta felsteg, du gör allting rätt. MEN - så plötsligt händer det. Du träffar en människa du har försökt undvika, en människa som du vet är dålig för dig. En människa som du aktat dig för. Plötsligt styrs dina steg i just den personens riktning. Du vet inte hur det gått till. Du tror det är slumpen. Det bara råkade falla sig så. Det har inte med dig att göra - tror du.
Jo - du har gjort allt rätt men TROTS detta har djävulen hållit i trådarna och styrt hela situationen. Det ÄR Satan som har styrt spelets gång - TROTS att du gjort allting rätt. Du har inte varit beskyddad från spelet. Du är fortfarande en spelpjäs. Spelet pågår vare sig du vill eller inte.

Nu ifrågasätter du Gud. Guds makt. Har inte HAN makten över ditt liv? Beskyddar inte Gud dig?
Jo. Men spelet pågår tills dess ditt liv är slut.
Hur ser finalen ut? När ditt liv är slut - vem vinner spelet? Hur slutar spelet? När du går i mål; är det som vinnare eller förlorare?

Du måste lita på Gud. Slappna av. Spelet är frenetiskt. Du kastas hit och dit mellan de spelande; Gud och djävulen. Ju mer intensivt du kastas mellan de båda spelarna ju viktigare är du för spelet. Ta det som en komplimang.
Ibland frågar du dig hur de ONDA människorna kan ha det så bra. Att de går ostraffade genom tillvaron. Att Vatikanstaten samlar rikedomar på jorden istället för att fördela dem till de fattiga??? Hur kan Gud tillåta det? Det gör han inte. Det bara ser så ut. De onda människorna har redan förlorat. I Bibeln (spelets manual och regelverk) står det att "de har fått ut sitt goda". Men när spelet är slut måste de spendera evigheten hos den som äger deras själ; hos Satan. Satan HATAR livet. När dessa onda människor hamnat hos honom - då när spelet är slut - kommer de för alltid, i evighet, att få leva sina liv i hans, Satans, rike., ett livlöst rike. På hebreiska heter helvetet Tartaros. "Plats utan aktivitet". Det närmaste man kan komma för att förstå vad helvetet innebär är - apati. De onda människorna kommer att få leva i ett evigt tillstånd av apati, då, när spelet är slut.
De andra; de som gett upp sina liv till Gud, de som har TROTT på honom och under hela sitt liv har gjort sitt bästa för att få leva under Guds beskydd mot ondskan, de går över till Hans rike när spelet är slut. Hans rike består av LIV. Han är skaparen, The Creator, Han är kreativ, i hans rike finns ingen apati. Man överväldigas av den ständiga skönheten, den som ständigt förändras och utvecklas. Evangelium betyder "Glädjebudskap" DÅ, när spelet är slut, då klipper Gud de trådar som du varit fången i. Du är fri, fri att glädjas, fri att föundras av allt det underbara, Guds skapelse.

Men, hur var det nu. Dina steg styrdes åt fel håll. Du gick i fällan. Du träffade den där personen som inte är bra för dig. 1-0 till honom. Han vann. Det är som magi, svart magi, till den onde personens fördel. 1-0. Hur gick det till? Varför förlorade du den här omgången i matchen?
Det gjorde du inte. För en stund kanske det ser ut så. Du vet inte vad som pågår inom den personen. Var inte orolig. Du har inte förlorat. Det står inte 1-0 till honom. Det står 1-0 till dig. I sin inbillning kanske den onde personen tror att han har mer makt än du men det har han inte. Han får träffa dig. Ja, men du skiter fullständigt i honom. Du är inte berörd av mötet med den här personen. Behåll glädjen. Han är en mask. Han vill att du ska lida. Men du lider inte. Du är oberörd. Just DET att du är oberörd stör den onde nått alldeles oerhört. Inom sig har han kaos. Han vill att du ska plågas. Det gör du inte. Du litar på Gud. Var lugn. Behåll lugnet. Det är snart över. den onde gör allt för att du ska förlora fattningen. Det gör du inte. Du är trygg. Du vilar i Guds hand.
Men - utövar den onde svart magi? KAN den onde sånt? Magi?
Han lever i det svarta. Han ÄR svart. Men han har INGEN makt över dig.
OM - du blir rädd och TROR att hans ondska är starkare än Guds godhet, DÅ begår du ett misstag. Din RÄDSLA ger den onde makt. Jesus sa att vi ska vara som barn. Lita på Gud fullständigt. Va helt enkelt alldeles för naiv för att bli rädd. Du behöver inte vara rädd. Gud HAR ALL makt över dig och ditt liv. Du ÄR beskyddad. Den onde kommer att FLY från dig om du behåller ditt lugn. Han LIDER av ditt lugn. Han PLÅGAS av ditt lugn, av att du litar på att Gud har makten. Den onde tål inte det. Inom sig plågas han av frustration. Han tål inte se att du är oberörd. Det ser ut som att han har vunnit men bara på ytan. Inuti vet han att han inte har någon makt över dig. Och hans hat växer. Hans frustration växer. Det ÄR han som lider av sin egen ondska. Han tål inte se din glädje och din frid.
Jakobsbrevet kapitel 4 vers 7: Så varen Gud underdåniga, men stån emot djävulen, så ska han fly bort ifrån er.

Men om du inte TROR på detta??? Ja, vad säger regelboken, spelmanualen, Bibeln om det:
1:a Johannesbrevet kapitel 5 vers 9: Vi veta att vi äro av Gud, och att hela världen är i den ondes våld.
Jesus sa att den som inte tror på detta är död även om det ser ut som att han lever:
Matteus kapitel  8 vers 22: Då svarade Jesus honom: ”Följ du mig och låt de döda begrava sina döda.”
Lukas kapitel 9 vers 60:  Då sa han till honom: ”Låt de döda begrava sina döda men gå du åstad och förkunna Guds rike.”
Uppenbarelseboken kapitel 3 vers 1: Jag känner dina gärningar; du har det namnet om dig att du lever, men du är död.

Vad du tror spelar inte så stor roll. En själ mer eller mindre. Du bestämmer själv eller hur? Du är stor och stark. Kan SJÄLV!!!! Eller hur?

1:a Korinterbrevet kapitel 15 vers 54-55  Men när detta förgängliga iklätt sig oförgänglighet, och detta dödliga har iklätt sig odödlighet då ska det ord fullbordas som står skrivet; ”Döden är uppslukad och seger vunnen” Du död, var är din seger? Du död, var är din udd?

Deborah Englund

Populära inlägg

Bild

Female art model